UitPas zet opmars verderMechelen lanceert in het najaar van 2016 de UiTpas: een kaart waarmee iedereen kan deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten, en zo punten spaart die tal van voordelen opleveren. Bedoeling is om zo meer mensen te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten en tegelijk mensen in armoede op een discrete manier korting te geven.

Spaarprogramma

De UiTpas is een puntenspaarprogramma met voordelen voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. Telkens wanneer je met je UiTpas passeert aan de balie of spaarzuil van een van de deelnemende organisaties, krijg je een punt. Die UiTpunten kan je omruilen in voordelen, zoals een gratis ticket, korting, een extra consumptie tijdens concerten, gadgets, een persoonlijke rondleiding, enz. De UiTpas is dus een soort getrouwheidskaart zoals je die ook in winkels krijgt, maar dan voor vrijetijdsactiviteiten, in de ruimste zin van het woord: films, voorstellingen in de culturele centra, sportactiviteiten, musea, bibliotheekbezoeken, ... Elke Mechelaar zal de UiTpas kunnen aankopen voor vijf euro. Dat bedrag betaalt zich natuurlijk snel terug eens je punten begint te sparen.

Niemand uitsluiten

De ‘UiTpas’ bestaat eigenlijk al jaren in Mechelen, maar heeft vandaag nog een andere invulling. De UiTpas bestaat nu enkel voor Mechelaars met een verhoogde tegemoetkoming. Met hun UiTpas kunnen ze bij een 20-tal vrijetijdspartners tickets kopen aan 20 % van de prijs. De stad en de vrijetijdspartner passen elk 40 % van de deelnameprijs bij. Zo krijgen de minder bedeelde Mechelaars de kans om goedkoper vrije tijd te beleven. Want ook wie het financieel minder breed heeft, moet toegang kunnen hebben tot allerlei vrijetijdsactiviteiten.

“Gericht op het segment van de minder bedeelde Mechelaar had de UiTpas tot voor kort een categoriaal bereik. Die aanpak is soms nodig als opstapje naar een integraal bereik. Maar elke categoriale maatregel is bij voorkeur tijdelijk van aard. Daarom ben ik blij dat we kunnen starten met de horizontale uitrol van de UiTpas, zodat we alle Mechelaars gaan bereiken. Finaal moet dat de ambitie zijn van al onze gemeenschapsvormende projecten”, zegt burgemeester Bart Somers.

Voordelen

De UiTpas biedt veel voordelen:
  • Stigma verdwijnt: wie vandaag een UiTpas heeft en dus moet tonen, toont daarmee ook dat hij of zij het financieel moeilijk heeft. Dat stigma verdwijnt als elke Mechelaar een UiTpas kan hebben en die dus gebruikt bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten. 
  • Integratie vrijetijdsvoordelen: de UiTpas laat toe om ook andere voordelen en initiatieven rond vrije tijd te integreren binnen één systeem. Zo wordt het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk om ook de Grabbelpas en de Talententickets te integreren in de UiTpas. 
  • Doelgroepencommunicatie: de communicatie rond vrijetijdsinitiatieven kan veel gerichter naar specifieke doelgroepen gebeuren, op basis van het persoonlijke profiel dat aan je UiTpas verbonden is. Zo zal je bijvoorbeeld tips ontvangen die aansluiten bij je interesses, gebaseerd op activiteiten waar je eerder al aan deelnam. Ook het participatiegedrag van bepaalde doelgroepen kunnen we via de UiTpas in kaart brengen. 
  • Doorgedreven samenwerking: dankzij de integratie van verschillende voordelen, zorgt de UiTpas ervoor dat inwoners (en bezoekers) in contact komen met een betere mix van vrijetijdsverenigingen en een uitgebreider aanbod. Dat betekent ook dat er meer zal worden samengewerkt tussen de verschillende beleidsdomeinen en stadsdiensten, zoals Jeugd, Sport, Cultuur, Toerisme en UiT in Mechelen. Ook de samenwerking met de vele vrijetijdspartners kan worden geoptimaliseerd dankzij de UiTpas. 
  • Kadert in slimme stad: de Vlaamse UiTpas is een systeem dat verregaand gedigitaliseerd is. Om gebruik te kunnen maken van de voordelen of om punten te sparen, houden ‘UiTpassers’ de pas gewoon voor digitale zuiltjes, opgesteld in deelnemende locaties. De UiTpas is dus een nieuwe slimme dienstverlening.

Uitrol in Vlaanderen

De UiTpas is een initiatief van de Vlaamse overheid, opgestart in 2012. Het pilootproject in Aalst bleek een groot succes, waardoor werd beslist om de UiTpas ook in andere steden zoals Gent, Leuven, Brussel en Oostende te introduceren. Eind 2016 zal de UiTpas beschikbaar zijn in 26 steden en gemeenten, goed voor 1 185 000 inwoners.


Wat denk jij ervan?

Schrijf je in!

Krijg 1x per week nieuwe inspiratie én maak kans op leuke prijzen.